În data de 31.08.2015, în cadrul proiectuluiTogether we are more – Proiect de cooperare pentru prevenirea excluziunii sociale şi economice” a avut loc în localitatea Bonțida, județul Cluj a doua vizită de studiu, prima fiind organizată la Săcueni în județul Bihor.

Au fost prezenți reprezentanți ai primăriilor și școlilor, cei care s-au înscris în rețeaua proiectului, respectiv angajații Fundației din cadrul acestui proiect.

Invitații au fost primiți la Centrul de zi pentru copii cu probleme sociale din localitatea Bonțida..

În cadrul schimbului de experiență, participanții au vizitat comunitatea romă din localitate, aceștia având posibilitatea să observe condițiile de trai a acestei comunități. Pe baza acestei vizite s-au purtat discuții libere, prilejuind schimbul de idei și puncte de vedere.

În urma participării la vizitele de studiu, reprezentanții instituțiilor au avut posibilitatea de a se familiariza cu specificul comunităților rome din cele două județe vizate, având astfel cunoștințele necesare în vederea formulării unor planuri de acțiune locală.