Rezultatele obținute în urma proiectului:

 • În perioada de derulare a proiectului au fost create 16 locuri de muncă pentru specialiști care lucrează în domeniul promovării incluziunii sociale și economice. De asemenea, a fost atras un număr de 21 voluntari.
 • În luna iunie 2015 a avut loc conferința de deschidere a proiectului în cadrul căreia a fost lansată rețeaua Together we are more.
 • Au fost selectate 17 localități în care au fost testate măsuri și instrumente noi de intervenție. Acestea sunt: Cluj-Napoca, Cojocna, Cara, Huedin, Mera, Suatu, Aghireșu, Oradea, Săcuieni, Cherechiu, Târgușor, Ciocaia, Diosig, Petreu, Roșiori, Sânnicolau de Munte și Sâniob. Toate localitățile au populație de etnie romă semnificativă.
 • A fost realizat un baseline study in 10 dintre comunitățile selectate pentru a depista problemele cele mai grave cu care se confruntă populația locală și existența eventualelor tensiuni între diferite categorii de populație. Studiul a fost realizat în următoarele localități: Mera, Cojocna, Suatu, Aghireșu, Luna de Sus, Cherechiu, Diosig, Petreu, Sâniob și Săcuieni, toate având un procent de peste 5% de populație de etnie romă.  Studiul a fost realizat pe un eșantion mai mare de 50% din populația locală.
 • Împreună cu câțiva voluntari romi și non-romi din România, Cipru, Albania, Serbia și Republica Cehă am realizat un video care promovează lupta împotriva stereotipurilor îndreptate împotriva populației de etnie romă.
 • S-a derulat un experiment social pentru identificarea cazurilor de descriminare și atitudinea socială față de persoanele mai închise la culoare. La experiment au participat copii, tineri și adulți, reprezentând grupuri vulnerabile și non-vulnerabile de diferite etnii (romi, maghiari, români).
 • A fost realizat un videoclip antidiscriminare, care a fost difuzat prin televiziune și distribuit online, și s-a derulat o campanie antidiscriminare la nivelul celor 10 comunități.
 • A fost creată rețeaua Together we are more,  o reţea de promovare a incluziunii sociale şi economice a grupurilor vulnerabile. Au fost atrași 22 de membri în rețea reprezentând primării din zone rurale, școli gimnaziale și licee din județele Cluj și Bihor.
 • Au fost organizate 2 vizite de studiu, din care una a avut loc în Săcuieni (Bihor), iar cealaltă în Bonțida (Cluj). Cu aceste ocazii, factori de decizie și specialiști implicați în integrarea persoanelor de etnie romă din cele două județe au făcut schimb de experiențe și know-how.
 • A fost organizate cele 4 ateliere de lucru propuse unde specialiștii au analizat concluziile baseline study-ului realizat în cele 10 comunități și au propus 10 măsuri și instrumente de integrare pentru a fi testate în diferite comunități și au elaborat metode noi de intervenţie pentru incluziunea socială şi economică a grupurilor vulnerabile.
 • Specialiștii implicați în echipa de implementare au redactat jurnale în care menționează dificultățile cu care se confruntă, surprizele de la fața locului, observații legate de intervenție, de atitudinea beneficiarilor, de progresul activităților,  etc.
 • 216 de persoane de etnie romă au urmat cursuri de calificare (de instalator, operator confecționer industrial, lucrător finisor și lucrător commercial). Toate dintre acestea au finalizat cu succes cursul și au obținut un certificat de calificare.
 • 115 factori de decizie şi specialişti din domeniul public şi privat – interesaţi de dezvoltarea serviciilor pentru asistarea grupurilor vulnerabile, au beneficiat de cursuri de instruire în diferite domenii care să-i ajute în furnizarea de servicii către grupurile vulnerabile. Printre cursuri se numără: limba engleză, limba maghiară, management de caz, coordonare voluntari, etc.
 • 1243 de persoane (copii în situaţie de risc şi părinţii acestora) au fost asistate din punct de vedere social, în vederea combaterii discriminării sociale şi economice în toate cele 17 locații de proiect. Intervențiile cu grupurile vulnerabile includ: alfabetizare pentru adulți, școala părinților, mediere în muncă pentru adulți, practică în muncă, instruire non-formală pentru dobândirea unor deprinderi care pot fi exploatate pentru realizarea de venituri, activități de socializare, meditații la matematică și limba română, consiliere psihologică pentru copii, logopedie, consiliere socială pentru familii aflate în mare dificultate, instruirea mamelor tinere în îngrijirea nou-născutului, activități creative (culturale), orientare școlară și în carieră și cursuri de formare profesională.
 • În luna aprilie 2017 a avut loc conferința de încheiere a proiectului în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele obținute.