diakonia logo felirattal+cj_qPromotorul de proiect, Fundaţia Creştină Diakonia

Serviciile și proiectele noastre izvorăsc din misiunea noastră: ocrotirea vieții, ajutarea bolnavilor și a celor cu probleme sociale indiferent de etnie, gen, convingeri religioase și politice, facilitarea dezvoltării unor aptitudini fizice, emoționale și intelectuale, întărirea simțului de răspundere individual și colectiv, creșterea receptivității față de problemele socio-medicale și stimularea implicării active în soluționarea acestora. În centrul atenției noastre se află grupuri vulnerabile pentru și împreună cu care dezvoltăm proiecte și servicii specializate. Fără viziune, o organizație nu există. Viziunea noastră constă în schimbarea lentă dar sustenabilă, bine înrădăcinată în viața beneficiarilor și a  comunității „gazdă”. Pentru aceasta, punem accent deosebit pe o colaborare viabilă cu autorități și instituții publice locale, organizații/instituții private naționale și internaționale care prestează servicii similiare sau conexe. Ori de câte ori Diakonia se extinde și își transferă o parte din know-how în alte localități, acest pas este condiționat de acceptul formal și susținere din partea comunității. În acest fel, inițiativa nu este unilaterală și are șanse reale de a se putea manifesta prin servicii sustenabile și ajutor real pentru cei ce suferă.

sacueniPartenerul 1, primăria oraşului Săcuieni, reprezintă o comunitate cu un procent de 15% populaţie de etnie romă, care se confruntă cu un grad de sărăcie ridicat. Împreună cu ONG-urile locale, primăria a dezvoltat o serie de iniţiative menite să sprijine această populaţie: amenajarea unui cabinet medical complet echipat şi achiziţionarea unor instrumente muzicale, asfaltarea unor străzi din comunitatea romă, racordarea la servicii de electricitate, programe sociale de tip centru de zi şi afterschool, sprijinirea populaţiei în găsirea de locuri de muncă în agricultură.

 

cojocnaPartenerul 2, Şcoala Gimnazială Cojocna, are un număr semnificativ de copii de etnie romă (peste 100), pe care încearcă să-i asiste corespunzător prin programe de tip afterschool şi grădiniţe cu program prelungit şi grădiniţe estivale şi prin organizarea unor evenimente care să promoveze educaţia inclusivă şi toleranţa interetnică: Şcoala Altfel, serbarea Zilei Internaţionale a Romilor, cupa de fotbal Rusalim Mereu.

 

Primăria Sâniob (jud. BH)

Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” Săcueni (jud. BH)

Primăria Cherechiu (jud. BH)

Primăria Suatu (jud CJ)

Școala Gimnazială Nr.1 Petreu (jud. BH)

Primăria Diosig (jud. BH)

Școala Gimnazială „Tamás Gyula” Mera (jud. CJ)

Școala Gimnazială Suatu (jud. CJ)

Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici (jud. CJ)

Primăria Aghireșu (jud. CJ)

Primăria Cojocna (jud. CJ)

Școala Gimnazială „Számadó Ernő” Cheşereu (jud. BH)

Școala Gimnazială „Bocskai István” Cherechiu (jud. BH)

Școala Gimnazială „Jakó Zsigmond” Roșiori (jud. BH)

Școala Gimnazială Nr. 1 Diosig (jud. BH)

Școala Gimnazială „Toldy” Sînnicolau de Munte (jud. BH)

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cadea (jud. BH)

Primăria Curtuişeni (jud. BH)

Primăria Abrămuț (jud. BH)

Asociaţia Gal Someş Transilvan (jud. CJ)

Asociaţia Lumea ca Lumea (jud. CJ)