Membrii care sunt înscriși în rețea au următoarele beneficii:

 • Posibilitatea de a participa la testarea unor măsuri/intervenții pentru integrarea grupurilor vulnerabile;
 • Posibilitatea de a prelua măsuri/inițiative testate în alte comunități cu probleme similare și de a le adapta la contextul local și specificul beneficiarilor vizați;
 • Acces la studiile efectuate în cadrul proiectului Together we are more;
 • Acces la cursuri de formare și instruiri pentru angajați;
 • Valorificarea experiențelor acumulate de partenerii existenți în rezolvarea problemelor de integrare a comunităților vulnerabile de romi;
 • Împărtășirea unor experiențe proprii legate de integrarea persoanelor de etnie romă, respectiv diseminarea rezultatelor obținute în proiecte anterioare;
 • Elaborarea de planuri de acțiune în vederea incluziunii sociale și economice a persoanelor de etnie romă, pe 3-5 ani, care să descrie liniile strategice de urmat, dar și metode și instrumente care pot fi utilizate în activitățile ce vizează integrarea;
 • Promovarea valorilor și principiilor organizației/instituției și creșterea vizibilității acesteia la nivel regional;
 • Schimbul de experiență și transferul the know-how;
 • Acces la finanțare prin încheierea de parteneriate strategice între diferiți membri ai rețelei și elaborarea de cereri de finanțare comune.
 • Networking și advocacy.
 • Ca membru al rețelei are acces la informațiile publicate pe website-ul rețelei, precum și la lucrările rezultate în urma activităților rețelei

Toți membrii înscriși în rețea au următoarele obligații:

 • De a desemna reprezentanți care să participe la activitățile din cadrul rețelei, în special la atelierele de lucru și vizite de studiu;
 • De a permite și de a sprijini testarea instrumentelor/măsurilor propuse în cadrul atelierelor de lucru la care participă;
 • De a încuraja participarea angajaților la cursuri de formare profesională, instruiri și conferințe în domenii corelate cu incluziunea socială a grupurilor vulnerabile;
 • De a participa la elaborarea planurilor de acțiune pentru propria localitate;
 • De a permite și sprijini în măsura posibilităților efectuarea de studii statistice asupra comunității locale;
 • De a promova și apăra interesele rețelei și de a încuraja aderarea unor noi membri;
 • De a se implica în elaborarea planului de sustenabilitate al rețelei, precum și în implementarea acestuia și a planului de acțiune locală elaborate pentru comunitatea din care fac parte;

 

Modalitate de inscriere

Pentru înscrierea în rețea, vă rugăm să completați și trimiteți formularul de înscriere (format pdf., semnat și ștampilat), pe adresa diakonia.cj.office@gmail.com.

Formular_de_inscriere_in_retea