La inițiativa Fundației Creștine Diakonia din Cluj-Napoca a fost încheiat un acord de parteneriat între Fundație, Primăria Orașului Săcueni și Școala Gimnazială Cojocna pentru conceperea și implementarea proiectului Together we are more – Proiect de cooperare pentru prevenirea excluziunii sociale si economice. Proiectul a fost aprobat în cadrul Apelului COERENT și este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.

Parteneriatul mai sus descris constituie nucleul rețelei TOGETHER WE ARE MORE și reprezintă o primă etapă în formarea unui cadru comun de acțiune pentru dezvoltarea unor instrumente și metode potrivite care odată aplicate, să ducă la îmbunătățirea condițiilor de viață a unor grupuri vulnerabile și implicit la dezvoltarea comunitară.

Rețeaua se dorește a fi extinsă în cât mai multe comunități care se confruntă cu probleme legate de integrarea socială și economică a grupurile vulnerabile de etnie romă, implicând cât mai mulți actori care sunt interesați să intervină pentru rezolvarea acestora.

În momentul de față rețeaua are 24 membrii, ce provin din județul Cluj și Bihor.