Activitățile planificate:

 • Implicarea a 11 voluntari în organizarea activităților din cadrul proiectului, în testarea unor măsuri de intervenție pentru grupurile vulnerabile și/sau în conceperea campaniei anti-discriminare. Activitatea este în curs de derulare;
 • Organizarea unei conferințe de lansare a proiectului. Cu acest prilej se va lansa rețeaua Together we are more. Activitatea s-a încheiat cu succes.
 • Selectarea celor 16 comunități în care vor fi testate noile măsuri și instrumente de intervenție, din județele Cluj și Bihor. Activitatea s-a încheiat cu succes.
 • Realizarea unui basiline study în 10 comunități cu procent ridicat de persoane de etnie romă din județele Cluj și Bihor. Activitatea s-a încheiat cu succes.
 • Conceperea și derularea unei campanii anti-discriminare în toate cele 16 locații de proiect. Activitatea este în curs de derulare.
 • Atragerea a minim 20 de membri în rețea. Activitatea este în curs de derulare.
 • Organizarea a două vizite de studiu între specialiștii și factorii de decizie din județul Cluj și cei din județul Bihor. Activitatea s-a încheiat cu succes.
 • Organizarea a patru ateliere de lucru între specialiștii din județul Cluj și Bihor care lucrează cu grupuri vulnerabile în vederea dezvoltării unor metode și instrumente noi de intervenție. Activitatea este în curs de derulare.
 • Elaborarea unor jurnale de către toți specialiștii implicați în testarea noilor metode și instrumente de intervenție, în vederea colectării experienței, a observațiilor, a lecțiilor învățate pe perioada intervențiilor. Activitatea este în curs de derulare.
 • Instruirea specialiștilor și a factorilor de decizie în domenii relevante integrării grupurilor vulnerabile. Exemplu: managementul stresului, managementul conflictelor, legislație anti-discriminare, limba romani, management de caz etc. Activitatea este în curs de derulare.
 • Instruirea membrilor grupurilor vulnerabile în diferite domenii care îi ajută să obțină un loc de muncă. Activitatea este în curs de derulare.
 • Testarea a 14 instrumente și metode noi de intervenție pentru grupuri vulnerabile, pe un număr de cel puțin 15 beneficiari/măsură și în cel puțin 4 locații/măsură. Exemple de măsuri noi de intervenție: consiliere psihologică, meditații la limba română, matematică, limba maghiară, activități de socializare, școală părinți, alfabetizare, instruire non-formală pentru dezvoltarea unor deprinderi, mediere în muncă etc. Activitatea este în curs de derulare.
 • Elaborarea a 16 planuri de acțiune locală pentru o perioadă de 3-5 ani care să conțină metodele și instrumentele care au dat rezultate, pentru fiecare comunitate locală implicată în proiect. Activitatea urmează a fi derulată în perioada următoare.
 • Organizarea unei conferințe de final a proiectului în cadrul căruia vor fi diseminate rezultatele și realizările obținute. Activitatea urmează a fi derulată în ultima lună de proiect.