TOGETHER WE ARE MORE 

PROIECT DE COOPERARE PENTRU PREVENIREA EXCLUZIUNII SOCIALE ȘI ECONOMICE

Durata proiectului: 24 luni (mai 2015 – aprilie 2017)

Valoarea totală a proiectului (cu aplicația PLUS): 1.279.461, 60 lei, din care 90% finanțare nerambursabilă (Grant SEE + cofinanțare publică), iar 10% cofinanțare privată

Scurtă descriere a contextului

Din anul 2001, Fundația noastră depune eforturi alături de școlile locale și primării pentru a ajuta copiii ce provin din familii aflate în dificultate să beneficieze de condiții optime pentru o dezvoltare armonioasă. În cei 15 ani de experiență s-a observat faptul că pentru a ajuta aceste familii este necesară conlucrarea mai multor actori – publici, instituționali și privați – din diferite domenii de activitate – social, educațional, medical, cultural. Cu toate că Fundația deținea un număr de parteneriate bilaterale cu diferite instituții publice, unele dintre ele erau mai degrabă formale și foarte punctuale (se limitau la rezolvarea unei probleme foarte concrete).

În aceste condiții, ideea de a crea o rețea în care să fie implicați toți actorii interesați de soarta acestor familii și care sunt dispuși să depună eforturi pentru ameliorarea situației lor, părea a fi o soluție de succes pentru a avea un impact real și vizibil pe termen lung.

Așadar, proiectul nostru își propune să completeze în primul rând inițiativele deja realizate, aducând ca noutate rețeaua TOGETHER WE ARE MORE, menită să strângă laolaltă toți factorii interesați de problema incluziunii grupurilor vulnerabile rome și să responsabilizeze totodată acțiunile acestora, pentru ca intervenția să fie făcută într-o manieră coerentă și sustenabilă.

Scopul proiectului

Dezvoltarea unor inițiative la nivelul a 16 comunități rurale și urbane din județele Cluj și Bihor care să vizeze reducerea inegalităților sociale și economice, îmbunătățirea măsurilor de combatere a discriminării grupurilor rome și prevenirea excluziunii sociale și economice ale acestora. Aceste inițiative sunt luate de către Fundația Creștină Diakonia și puse în practică prin colaborarea cu autorități locale și județene, școli și alți actori din mediul public și privat.

Obiectivele proiectului

  1. A) Crearea rețelei Together we are more pentru prevenirea excluziunii sociale și economice a grupurilor vulnerabile de etnie romă, în care să fie atrași minim 20 de actori publici și privați din județele Cluj și Bihor, relevanți şi interesaţi de soluționarea acestei probleme;
  2. B) Realizarea a câte unui plan de acţiune local care să vizeze prevenirea şi combaterea excluziunii sociale şi economice a grupurilor vulnerabile rome, pentru fiecare din cele 16 localități participante. Acest lucru va fi realizat prin organizarea unor ateliere de lucru și a unor vizite de studiu între specialiși și factori de decizie şi prin dezvoltarea şi testarea unor noi instrumente şi metodologii de integrare;
  3. C) Creşterea capacităţii actorilor participanţi de a furniza servicii publice în beneficiul grupurilor vulnerabile rome din cele 16 locaţii de proiect. În acest sens, aproximativ 100 de factori de decizie și specialiști care lucrează cu grupuri vulnerabile vor fi instruiți în domenii precum legislație anti-discriminare, managementul și medierea conflictelor, managementul stresului ș.a. De asemenea, ei vor participa la organizarea unei campanii anti-discriminare ce se va derula în toate locațiile proiectului.

Grupul țintă principal:

  • Factori de decizie din domeniul public (primari, consilieri locali, directori de școală, consilieri județeni, directori din partea direcțiilor de asistență socială și ai altor instituții publice);
  • Specialiști din domeniul public care oferă servicii pentru grupurile vulnerabile (asistenți sociali, psihologi, mediatori școlari, mediatori sanitari, cadre didactice, funcționari publici etc.)
  • Factori de decizie din domeniul privat (directori de fundații și asociații ce furnizează servicii către grupurile vulnerabile, medici de familie din mediul rural, preoți etc.)
  • Specialiști din domeniul privat care oferă servicii pentru grupurile vulnerabile (asistenți sociali, psihologi, pedagogi, îngrijitori copii, asistenți medicali, îngrijitori bolnavi/bătrâni, voluntari etc.)

Număr total de persoane estimate: 100 de persoane (cu aplicația PLUS)

Grupul țintă secundar:

  • Copii, tineri și părinți din familii cu diferite grade de vulnerabilitate și care din această cauză, au probleme de integrare socială și economică. Aceștia provin din cele 16 localități selectate din județele Cluj și Bihor.

Număr total de persoane estimate: 240 de persoane (cu aplicația PLUS)

Număr total de beneficiari (grup țintă principal și grup țintă secundar) estimat: 340