La sfârşitul lunii iunie a avut loc conferinţa de lansare a proiectului TOGETHER WE ARE MORE la Oradea. Scopul proiectului de faţă constă în dezvoltarea de iniţiative la nivelul a 10 comunităţi rurale şi urbane din judeţul Cluj şi Bihor, menite să reducă inegalităţile, să îmbunătăţească măsurile de combatere a discriminării grupurilor rome şi să prevină excluziunea socială şi economică a acestora. Prin acest proiect s-a lansat și Reţeaua TOGETHER WE ARE MORE. Membrii reţelei pentru schimb de bune practici participă la vizite de studiu, ateliere de lucru şi instruiri. În locaţiile implementării proiectului (cele 10 comunităţi) se realizează studii, se testează metodologii si instrumente de integrare și se derulează campanii de informare şi conştientizare antidiscriminare.