În data de 24.04.2017 a avut loc conferinţa de încheiere a proiectului TOGETHER WE ARE MORE Proiect de cooperare pentru prevenirea excluziunii sociale și economice la Cluj-Napoca.

În cadrul evenimentului s-au diseminat rezultatele obținute în urma implementării proiectului, informații legate de rețeaua Together we are more și de campania anti-discriminare.