În data de 20.04.2017, în cadrul proiectuluiTogether we are more – Proiect de cooperare pentru prevenirea excluziunii sociale şi economice” a avut loc în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj al patrulea atelier de lucru.

În  cadrul atelierului experţii au  împărtășit concluzii și recomandări în urma testării măsurilor din cele două județe (Cluj și Bihor). S-a discutat despre problemele şi dificultățile apărute în localitățile selectate. S-a realizat analiza factorilor implicați în funcţie de influența lor (pozitivă sau negativă) asupra fenomenului de incluziune socială.