TEST: Aflaţi în 5 minute dacă sunteţi o persoană care discriminează!

www.uniidarnutoti.ro

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 Fundația Creștină Diakonia, în calitate de Promotor Proiect, în parteneriat cu Primăria Orașului Săcuieni și Școala Gimnazială Cojocna, anunță finalizarea proiectului Together we are more – proiect de cooperare pentru prevenirea excluziunii sociale și economice.

Proiectul a avut o valoare totală de 1.279.461,60 lei și a fost finanțat prin Apelul COERENT în cadrul Programului RO10 “Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiativele locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale”, derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S).

Proiectul a avut o durată de 24 de luni (26 mai 2015 – 25 aprilie 2017) și a urmărit dezvoltarea unor inițiative la nivelul a 16 comunități rurale și urbane din județele Cluj și Bihor care să vizeze: reducerea inegalităților sociale și economice, îmbunătățirea măsurilor de combatere a discriminării grupurilor rome și prevenirea excluziunii sociale și economice ale acestora.

Aceste inițiative au fost luate de către Fundația Creștină Diakonia și puse în practică prin colaborarea cu autorități publice locale, școli și alți actori din mediul public și privat.

Rezultatele principale ale proiectului au fost următoarele:

  1. Înființarea rețelei Together we are more (togetherwearemore.ro) cu misiunea de a facilita integrarea socială și economică a grupurilor vulnerabile, în care au fost atrași 24 de membri din mediul public și privat;
  2. Organizarea a două vizite de studiu și patru ateliere de lucru cu specialiști (asistenți sociali, psihologi, cadre didactice etc.) din mediul public și privat pentru dezvoltarea a 16 măsuri de intervenție pentru asistarea grupurilor vulnerabile ce au fost testate în 16 localități din județul Cluj și Bihor;
  3. 16 planuri de acțiune, elaborate pentru fiecare localitate participantă, care cuprind concluziile obținute în urma testării măsurilor și descriu direcția de urmat în continuare;
  4. Formarea profesionala a peste 100 de specialiști în domenii relevante pentru asistarea grupurilor vulnerabile.

Rezultatele și concluziile proiectului au fost prezentate în cadrul Conferinței de final, ce a avut loc la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la data de 24 aprilie 2017.

 

FUNDAȚIA CREȘTINĂ DIAKONIA

Persoana de contact: Toth Csilla Katalin

Date de contact: diakonia.cj.pr@gmail.com

 www.togetherwearemore.ro

www.eeagrants.org   / www.granturi-corai.ro

 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de

Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială;

Valoarea finanţării proiectului: 1.139.602 Ron