Rețeaua TOGETHER WE ARE MORE a luat naștere în cadrul proiectului cu același nume, respectiv un proiect ce vizează cooperarea pentru prevenirea excluziunii sociale și economice a grupurilor vulnerabile.

Scopul acestuia a constat în dezvoltarea de inițiative la nivelul a 16 comunități din județele Cluj și Bihor, menite să reducă inegalitățile dintre grupurile vulnerabile și restul comunităților, să îmbunătățească măsurile de combatere a discriminării persoanelor de etnie romă și să prevină excluziunea socială și economică a acestora.

Aceste măsuri au fost inițiate și testate de către Fundația Creștină Diakonia în colaborare cu autorități publice locale și județene, școli și alți actori din mediul public și din societatea civilă. Pentru a realiza aceste lucruri, proiectul a prevăzut crearea rețelei TOGETHER WE ARE MORE, ca spațiu de întâlnire și colaborare între actorii interesați de incluziunea socială a grupurilor vulnerabile.